Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Študij biomedicinske tehnike daje študentom poseben pogled na živi in neživi svet. Širina in kakovost znanja zagotavljata uspešno konkuriranje pri iskanju zaposlitve v različnih industrijskih panogah, razvojnih in raziskovalnih laboratorijih, medicinskih ustanovah in v prodajnem inženiringu podjetij in multinacionalnih družb na področju biomedicinskih naprav in storitev. 

V Sloveniji narašča število industrijskih podjetij, ki so dejavna v biomedicinski tehniki (Fotona, Gorenje, Lek, Krka, Iskra Medical, Instrumentation Technologies, Sensum,…). Narašča tudi število novoustanovljenih malih podjetij, ki so specializirana za to visokotehnološko področje.

 

Že vrsto let se podjetja in ustanove, dejavna na področju biomedicinske tehnike v Sloveniji, združujejo v okviru Tehnološke platforme I-TechMed (Inovativne in podporne tehnologije v medicini).

 

Biomedicinska tehnika je prepoznana kot ena od prednostnih področij razvoja v Sloveniji. Leta 2011 je začel delovati Kompetenčni center biomedicinska tehnika, ki združuje nekatere ključne akterje na tem področju v Sloveniji – podjetja, izobraževalno-raziskovalne zavode in zdravstvene ustanove. V okviru tega konzorcija, v katerem sodelujemo, potekajo pomembni razvojni projekti za potrebe industrije in zdravstva.