Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Fakulteta za elektrotehniko bo za vpis v študijskem letu 2012/2013 na 2. stopnji podiplomskega magistrskega študija Elektrotehnika predvidoma razpisala 110 mest za redni študij. V okviru možnosti se bo fakulteta poskušala z urnikom prilagoditi potrebam študentov pri izvajanju pedagoškega procesa. Predstavitev magistrskega študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika je dostopna na naslovu http://www.fe.uni-lj.si/studij_na_fakulteti/2_stopnja/.

 

Prosimo vas, da v primeru, da se želite na študij v š. l. 2012/13 vpisati, sporočite svoj namen in nameravano smer študijskega programa. Prav tako nam sporočite ali boste študij nadaljevali kot zaposleni ali nezaposleni študent.

 

Zato izpolnjeno predprijavo pošljite na naslov: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška c. 25, 1000 Ljubljana, do 20. 03. 2012. O vseh nadaljnjih postopkih prijave in vpisa vas bomo obveščali sproti, informacije pa bodo objavljene tudi na fakultetni spletni strani.

 

Dodatna vprašanja glede nadaljevanja študija lahko posredujete na elektronski naslov studij@fe.uni-lj.si

 

- Predprijava za vpis na 2. stopnjo

 

Obvestila - Elektrotehnika 1. stopnja

Obvestila - Elektrotehnika 2. stopnja