Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Pregled fizikalnih in fizioloških veličin, ki jih najpogosteje merimo v kliničnem in raziskovalnem medicinskem okolju z velikim poudarkom na konkretnih namenih merjenja teh veličin. Spoznavanje različnih fizikalnih principov in merilnih metod ter senzorjev za merjenje teh veličin za potrebe medicinske diagnostike in raziskovalnih namenov. Pridobitev znanja in praktičnih izkušenj za kvaliteten in varen zajem najpogostejših bioelektričnih potencialov z zajemom na površini telesa (EKG, EMG in EEG) ter različnih vrst neelektričnih bioloških signalov (na primer optične merilne metode). Pridobitev osnovnega znanja in praktičnih izkušenj pri uporabi mikroskopa in merilnih metod v biomedicinskem celičnem laboratoriju. Poznavanje relativnih prednosti in omejitev obravnavanih merilnih metod s ciljem izbire najprimernejše metode za konkretni primer uporabe.

 

Načrtovanje in izvedba poskusov in meritev v biomedicini. Osnovni pojmi: viri biomedicinskih signalov, vrste signalov in šuma, lastnosti merilnega sistema. Fizikalne in fiziološke veličine, ki jih merimo v biomedicini, ter pripadajoče enote. Merjenje tlaka (neposredno in posredno merjenje, uporaba katetrskih senzorjev). Merjenje pretoka krvi in dihanja (elektromagnetne, ultrazvočne, dopplerske, pletizmografske, dilucijske in druge metode). Merjenje premikov, hitrosti, pospeška, sile in navora. Merjenje temperature in pretoka toplote (kontaktno in brezkontaktno merjenje, infrardeči merilniki). Merjenje bioelektričnih potencialov (elektrokardiografija, elektroencefalografija, elektromiografija) ter bioimpedance. Laboratorijske in klinične biokemijske merilne metode (pH, pO2, plinska analiza krvi, merjenje impedance), štetje krvnih celic. Osnove optike in teorije razširjanja svetlobe v tkivu. Viri in senzorji svetlobe, senzorji na osnovi optičnih vlaken, optične merilne metode (pulzna oksimetrija, laser-dopplerska metoda, bližnje-infrardeča spektroskopija itd.). Optična mikroskopija: mikroskopija v svetlem in temnem polju, fazno kontrastna, polarizacijska, interferenčna, fluorescenčna (navadna in konfokalna) mikroskopija. Elektronska mikroskopija: presevna (transmisijska) in vrstična ("scanning") mikroskopija. Mikroskopija na atomsko silo (AFM).

 

Tatsuo Togawa, Toshiyo Tamura, P. Ake Oberg: Biomedical Transducers and Instruments. CRC Press, 1997.

R. S. Khandpur: Biomedical Instrumentation: Technology and Applications. McGraw-Hill, 2004.

John G. Webster (editor): Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation (2nd edition). Wiley-Interscience, 2006.

Joseph D. Bronzino (editor): The Biomedical Engineering Handbook (3rd edition). CRC Press, 2006.

T. Vo-Dinh (editor): Biomedical Photonics Handbook. CRC Press, 2003.

Douglas B. Murphy: Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Wiley-Liss, 2001