Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Spoznati specifične elektronske sklope ter zgradbo in komponente elektronskih biomedicinskih naprav, ki jih pogosto uporabljamo v kliničnem ali raziskovalnem medicinskem okolju. Pridobiti praktične izkušnje z uporabo nekaterih obravnavanih inštrumentov ter z izgradnjo in preizkusom varno delujočega merilnega ojačevalnika za zajem elektrofiziološkega signala (EKG ali EMG) ali električnega stimulatorja. Zgraditi zavest o potrebi po zagotavljanju varnega delovanja biomedicinskih naprav s stališča uporabnika in operaterja in pridobiti osnovno znanje o ukrepih in standardih za zagotavljanje varnosti pred električnim udarom v medicinskem okolju.

 

Zajem biomedicinskih signalov: pogojevanje bioelektričnih in drugih signalov; galvanska ločitev signalov; predojačevalniki; viri šuma in ukrepi za zmanjšanje električnih motenj; merjenje majhnih signalov; ojačevalniki in krmilniki; instrumentacijski ojačevalnik; aktivni in pasivni filtri; pasovno prepustno filtriranje biomedicinskih signalov; impulzni generatorji v biomedicini. Površinske in podkožne elektrode ter mikroelektrode za zajemanje bioelektričnih signalov (EKG, EEG, EMG, ERG, EGG). Inštrumentacija za zajem bioelektričnih signalov: elektrokardiograf, elektroencefalograf, elektromiograf. Električna stimulacija vzdražnih tkiv: srčni spodbujevalniki, kardioverterji, defibrilatorji; funkcionalna in protibolečinska električna stimulacija (živčna in/ali mišična stimulacija lokomotornega sistema, urogenitalnega trakta, dihalnih organov, kohlearna stimulacija); električni kirurški nož; Laserji v biomedicini. Elektromagnetna kompatibilnost medicinskih naprav in varnost (nevarnosti električnega udara, uhajavi tokovi, varnostni ukrepi pri načrtovanju in uporabi elektronskih naprav, označevanje in testiranje medicinske opreme, varnostni standardi)

 

R. S. Khandpur: Biomedical Instrumentation: Technology and Applications. McGraw-Hill, 2004.

David Prutchi, Michael Norris: Design and Development of Medical Electronic Instrumentation: A Practical Perspective of the Design,

Construction, and Test of Medical Devices. Wiley-Interscience, 2004

John G. Webster (editor): Medical Instrumentation Application and Design (4th edition). Wiley, 2008.

James Moore, George Zouridakis (editors): Biomedical Technology and Devices Handbook. CRC Press, 2003.

Alojz Kralj (urednik): Osnove medicinske elektrotehnike. Dopisna delavska univerza Univerzum, Ljubljana, 1983.