Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Seznaniti slušatelje z delovanjem živih organizmov in njihovih sestavnih delov. Poudarek je na razumevanju načinov sprejemanja različnih informacij iz okolja, prenašanju informacij po organizmu, procesiranju informacij, integraciji različnih tipov informacij in nastanku odziva na te informacije. Fiziologija živega organizma je predstavljena z inženirskega stališča. Tak način omogoča slušatelju bodisi prenos optimiranih rešitev iz narave v tehniško okolje (bionika) bodisi idejno snovanje novih naprav, ki bodo nadomeščale izgubljene ali dopolnjevale okrnjene telesne funkcije.

 1. živčni sistem: delitev, zgradba, zgradba nevrona;
 2. Nernstova enačba, mirovna membranska napetost, nastanek akcijskega potenciala, prenos signalov vzdolž nevronov in med nevroni;
 3. sinapse, nevrotransmiterji;
 4. formalni nevron, nevronske mreže;
 5. mišice, Hillova enačba, proces mišičnega utrujanja, srčna mišica, gladke mišice;
 6. receptorji, senzorični organi, nastanek in oblika signala, ki je posledica percepcije;
 7. bolečina;
 8. refleksi;
 9. prenos signalov iz senzoričnih organov do možganov in kodiranje informacije (zvok, slika), integracija različnih senzoričnih signalov;
 10. spomin, učenje, višje možganske funkcije, senzorično-motorična integracija;
 11. elektrotehniške naprave, ki nadomeščajo izgubljene telesne funkcije.

1. Lojze Vodovnik: NEVROKIBERNETIKA

2. Sid Deutsch, Alice Deutsch: Understanding the nervous system An engineering perspective. Wiley-IEEE Press; 1993.

3. Arthur C. Guyton, John E. Hall: Textbook Of Medical Physiology. W.B. Saunders Company: 10th ed. 2000.

4. Knoblich G., Thornton I.M., Grosjean M.,Shiffrar M.: The human body. Perception from the inside out. Oxford University Press; 2005.

5. Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, Lawrence C. Katz, Anthony-Samuel Lamantia, James O. McNamara, S. Mark Williams: Neuroscience. Sinauer Associates: 3nd ed. 2004