Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Spoznati naprave in tehnologije za pridobivanje biomedicinskih slik ter postopke za njihovo obnovo, rekonstrukcijo, kalibracijo in integracijo.

 

Pridobivanje biomedicinskih slik: s pomočjo digitalnih fotoaparatov in kamer v vidnem in nevidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje in ultrazvok – fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav, nepravilnosti in kakovost slik. Obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik: modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova sivinskih vrednosti in prostorskih nehomogenosti, geometrijska kalibracija slik. Poravnava in integracija slik: delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, določevanje in prileganje kontrolnih točk, poravnava na osnovi maksimizacije podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik.

 

Fundamentals of Medical Imaging, Paul Suetens, Cambridge University Press, 1st edition, 2002.

Medical Imaging Signals and Systems, Jerry L. Prince, Jonathan Links, Prentice Hall, 1st edition, 2005.

Medical Image Registration (Biomedical Engineering), Joseph V. Hajnal, Derek L.G. Hill, David J. Hawkes, (Editors) CRC press; 1st edition, 2001.