Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Razložiti in demonstrirati principe kvantitativne analize medicinskih slik, ki je danes nepogrešljiva pri postavljanju diagnoze, načrtovanju, simulaciji in izvedbi posega ter pri spremljanju učinkov posega oziroma napredovanja bolezni. Spoznati postopke za razgradnjo in kvantitativno analizo ter postopke za samodejno diagnostiko in vodenje medicinskih posegov na osnovi slikovnih podatkov in informacij. Študentu/ki dati znanje potrebno za razumevanje postopkov analize medicinskih slik in računalniško podprte interpretacije slikovne vsebine.

 

Uvod: področja uporabe analize medicinskih slik. Razgradnja in kvantitativna analiza: delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja, razgradnja na osnovi poravnave modelov, opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike. Računalniško podprta diagnostika: izbira in izločanje značilnic, odločitvene funkcije, razvrščanje na osnovi mer razdalj in rojenja, statistično razvrščanje, mehko razvrščanje, nevronske mreže. Osnove ROC (receiver operating characteristics) analize. Področja uporabe računalniško podprte diagnostike. Slikovno vodeni posegi: slikovni in neslikovni sistemi za sledenje in navigacijo, načrtovanje in prikazovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posegov s pacientom in s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti posegov, področja uporabe slikovno vodenih posegov. 

Handbook of Medical Imaging,

Volume 2. Medical Image Processing and Analysis,

M. Sonka, J.M. Fitzpatrick (Editors),

SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1st edition, 2000.

Medical Image Analysis,

Atam Dhawan,

Wiley-IEEE Press, 2003.

Pattern Recognition in Medical Imaging,

Anke Meyer-Baese,

Academic Press, 1st edition, 2003.

Pattern Classification,

Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork,

Wiley-Interscience, 2nd edition, 2000.

Image-Guided Interventions: Technology and Applications, Terry Peters, Kevin Cleary, Springer, 1st edition, 2008.