Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

prikazati področje inteligentnih metod v raziskovanju podatkov, podati osnovne metode inteligentnega modeliranja sistemov, podati osnove optimizacijskih postopkov pri raziskovanju podatkov, prikazati primere uporabe inteligentnih metod v biomedicini.

 

Uvod v inteligentne sisteme. Prikaz inteligentnih sistemov v raziskovanju podatkov, modeliranju, razvrščanju, razpoznavanju, vodenju in detekciji napak. Metode učenja. Metode nenadzorovanega učenja in nadzorovanega učenja. Osnovne metode optimizacije, s poudarkom na metodah, ki so uporabne pri učenju inteligentnih sistemov. Uvod v nevronske mreže. Pregled različnih struktur nevronskih mrež. Metode učenja nevronskih mrež. Strukture nevronskih mrež pri modeliranju podatkov. Strukture nevronskih mrež pri razvrščanju podatkov. Primeri nevronskih mrež v biomedicini. Uvod v mehke sisteme. Osnove mehke logike. Pregled različnih oblik mehkih modelov. Mehki model z mejami zaupanja. Gradnja mehki modelov na osnovi podatkov. Ekspertni sistemi na osnovi mehkih modelov. Gradnja ekspertnih sistemov na osnovi podatkov. Primeri ekspertnih sistemov v biomedicini. Uvod v metodo glavnih komponent. Uporaba metode glavnih komponent pri raziskovanju, kompresiji podatkov in detekciji napak. Primeri metode glavnih komponent v biomedicini. Metode razvrščanja podatkov. Pregled mehkih metod za razvrščanje podatkov. Mehko rojenje. Metode rojenja na biomedicinskih meritvah.

 

I. Škrjanc. Inteligentne metode v identifikaciji sistemov, monografija v pripravi, 2008.

O. Nelles. Nonlinear System Identification, Springer 2000.