Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Ker želite spoznati, kako deluje živi svet, ter pomagati ljudem.

 

Ker vas ne zanima samo eno, temveč več področij, predvsem pa tehnika, biologija in medicina.

 

Ker ne želite biti samo pasivni uporabnik najnaprednejših tehnologij. Z izbiro študija biomedicinske tehnike se bo začelo vaše sodelovanje  pri snovanju, razvoju in uporabi teh tehnologij.

 

Ker je biomedicinska tehnika v svetovnem merilu eno najperspektivnejših področij in bo odločitev za to študijsko smer povečala veše možnosti za uspešno kariero.