Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Cilj predmeta Biomehanika je študentu podati znanje tehniške mehanike, ki je uporabno pri študijah mehanike živih sistemov. Predmet je zasnovan multidisciplinarno in vključuje področja, ki obravnavajo gibanje in mirovanje tekočin ter togih in deformabilnih teles. Študent spozna principe uporabe Newtonove mehanike. Podane so mu osnove obravnave trdnosti, elastičnosti in deformacij materialov ter pretakanja tekočin. Predmet daje teoretične osnove za interdisciplinarno delo na področju diagnostike in terapije gibalnega in srčno-žilnega sistema človeka. Hkrati pa je pridobljeno znanje podlaga za razvoj umetnih organov, biomaterialov, rehabilitacijskih pripomočkov, simulacijskih modelov in robotov.

 

Uvod v biomehaniko (razvoj skozi zgodovino, aktualna področja, znanstveni pristop k biomehanskim študijam); Obravnava materialnih teles v mirovanju (osnove statične analize, notranje obremenitve, deformacije, trdnost in elastičnost); Obravnava biomehanskega sistema človeka v gibanju (kinematični in dinamični model človeškega telesa, model mišice kot aktuatorja, meritve gibanja, ocenjevanje funkcionalnih sposobnosti, inverzna dinamična analiza, mehanizmi hoje in ravnotežja); Mehanika srčno-žilnega sistema (osnove pretakanja tekočin, kri kot nenewtonski fluid, mehanika črpanja, pretok po elastični cevi, idealiziran segment arterije, širjenje pulznega vala po ožilju).

 

J. D. Humphrey, S.L. Delange, An Introduction to Biomechanics, Solids and Fluids, Analysis and Design, Springer Verlag, New York, 2004.

Y.C. Fung, Biomechanics, Mechanical Properties of Living Tissues, Springer Verlag, New York, 2004.

D. Knudson, Fundamentals of Biomechanics, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2003.

G.T. Yamaguchi, Dynamic Modeling of Musculoskeletal Motion, A Vectorized Approach for Biomechanical Analysis in Three Dimensions, Springer Verlag, New York, 2005.

J. Enderle, S. Blanchard, J. Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering, Academica Press, London, 2000. B.M. Nigg, W. Herzog, Biomechanics of the Musculo-skeletal System, John Wiley & Sons, New York, 1994.