Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Program biomedicinske tehnike je rezultat dolgoletne tradicije raziskovanja in izobraževanja na tem področju na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in temelji na aktualnosti področja.

 

Predmetnik je primerljiv s sorodnimi programi na večini tujih univerz in omogoča študijske izmenjave.

 

Program ustreza najnovejšim priporočilom evropskega konzorcija "Curricula Reformation and Harmonisation in the Field of Biomedical Engineering" za študijske programe biomedicinske tehnike (projekt CRH-BME programa Tempus IV).

 

Pri praktičnem delu je poudarek na tistih področjih, na katerih so raziskovalne skupine na Fakulteti za elektrotehniko aktivne in uspešne, kot so celična in tkivna elektrotehnika, biomedicinske slikovne tehnologije, biomedicinska inštrumentacija in fiziološke meritve.

 

Majhne skupine pri laboratorijskih vajah, učiteljski kader z vrhunskimi strokovnjaki in možnost neposrednega sodelovanja pri raziskovalnih projektih zagotavljajo, da bo študij biomedicinske tehnike prijetna izkušnja ter odlično izhodišče za kasnejše poklicno delo ali nadaljevanje študija.

 

Obiski domačih in tujih podjetij (Lek, Krka, Sensum, Siemens Healthcare, BrainLab,…).