Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Študij biomedicinske tehnike je odlično izhodišče za doktorski študij doma in v tujini.

 

Tri najbolj aktualna in pereča področja globalnega sveta so zdravje, okolje in energija. Biomedicinska tehnika je vitalni del prvega med njimi, zato je študij na tem področju odlična naložba v znanje ter priložnost za delo in ustvarjanje na različnih področjih.Najznačilnejša delovna mesta inženirjev z znanjem biomedicinske tehnike so v zdravstvu, raziskovalnem sektorju in v razvojnih oddelkih podjetij.

 

Zaradi interdisciplinarnosti imajo inženirji z znanjem biomedicinske tehnike pogosto prednost pri zaposlovanju tudi na drugih področjih, ki niso neposredno povezana z medicino.

 

Potrebe po biomedicinskih inženirjih v razvitem svetu naglo naraščajo. V ZDA, kjer je ta tehnična disciplina najbolj razvita, je pričakovana relativna rast zaposlovanja biomedicinskih inženirjev do leta 2018 na prvem mestu med vsemi poklici (vir: United States Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2010-11 Edition).

 

Pri številnih velikanih elektronske in optične industrije v svetu je biomedicinska tehnika pomemben del njihove dejavnosti (Philips, Siemens, GE, Nikon, Olympus,…).