Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

 

Laboratoriji, ki sodelujejo pri izvajanju predmetov

 

Laboratorij za biokibernetiko - http://lbk.fe.uni-lj.si

 

Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje - http://msc.fe.uni-lj.si

 

Laboratorij za robotiko - http://robo.fe.uni-lj.si

 

Laboratorij za slikovne tehnologije - http://lit.fe.uni-lj.si